PRESIDENT OF UZBEKISTAN SHAVKAT MIRZIYOYEV RECEIVED WORLD BANK VICE PRESIDENT