President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to visit Japan