QORAQALPOGHISTON TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP TAKES PLACE