Uzbekistan athletes to take part in the 2023 IBSA Judo Grand Prix