Uzbekistan to host “Tourism on the Silk Road 2022” Fair