O‘zbekiston Afg‘oniston iqtisodiy taraqqiyotida muhim rol o‘ynaydi